Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8481/VPCP-KGVX năm 2013 chuyển thời gian tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ Nhất tại tỉnh Bạc Liêu sang năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8481/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 10/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8481/VPCP-KGVX
V/v chuyển thời gian tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ Nhất tại tỉnh Bạc Liêu sang năm 2014

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013), ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 3122/BVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 8 năm 2013) về việc lùi thời gian tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ nhất tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển thời gian tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ nhất tại tỉnh Bạc Liêu sang năm 2014, như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: GTVT, TTTT, CA, QP, NG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, V.III; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8481/VPCP-KGVX năm 2013 chuyển thời gian tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ Nhất tại tỉnh Bạc Liêu sang năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.753
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76