Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8413/VP-VX về tổ chức biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8413/VP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8413/VP-VX
Về tổ chức biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 4109/LĐTBXH-BTXH ngày 30 tháng 10 năm 2009 về Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ ba, diễn ra vào tháng 4 năm 2010 tại Hà Nội;

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, làm việc các đơn vị liên quan và có kế hoạch tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo đề xuất cụ thể trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận để đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Sở Tài chính; Sở Y tế; Sở Nội vụ;
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TP;
- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP;
- VPUB: CVP, PVP/VX; Phòng VX;
- Lưu: VT, (VX/Ng) HL.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8413/VP-VX về tổ chức biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.300
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217