Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8118/VPCP-KGVX năm 2013 kiến nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8118/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 28/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8118/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của Hội Cựu TNXP Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Quốc phòng;
- Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử ngày 10 tháng 9 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến:

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan xác định tiêu chí thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam để làm cơ sở tổng hợp số liệu về thanh niên xung phong.

Tiếp tục nghiên cứu việc đề nghị các hình thức khen thưởng đối với thanh niên xung phong kháng chiến.

2. Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp với cơ quan liên quan thống kê chính xác đối tượng thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam và thanh niên xung kích phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới sau năm 1975; nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc áp dụng chế độ cho thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; áp dụng chế độ đối với thanh niên xung kích phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới sau năm 1975 theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

3. Trên cơ sở đề xuất cụ thể của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu việc áp dụng chế độ, chính sách theo các Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011, số 62/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống tượng đài thanh niên xung phong trên phạm vi cả nước, ý nghĩa của công trình và thực tiễn của đất nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8118/VPCP-KGVX năm 2013 kiến nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.803
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74