Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 801/LĐTBXH-TTrCS ngày 20/3/2003 của Bộ Lao động - Thương binh về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2003

Số hiệu: 801/LĐTBXH-TTrCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 20/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 801/LĐTBXH-TTrCS
V/v Hướng dẫn công tác thanh tra năm 2003

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi:  Đ/C Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ chương trình công tác  Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2003 và định hướng công tác năm 2003 của Thanh tra Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung công tác thanh tra chính sách Lao động-Thương binh xã hội năm 2003 như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Công tác thanh tra chính sách Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2003 cần bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ, của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về Lao động-Thương binh và xã hội của địa phương.

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC

I. Công tác thanh tra.

1.1. Công tác thanh tra lao động.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác thanh tra chính sách lao động hàng năm. Tuỳ theo tình hình  của từng địa phương để chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu quản lý khi tiến hành thanh tra.Trong năm 2003, cần chú ý thanh tra tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các làng nghề với các nội dung cần quan tâm như tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi...

- Thanh tra các đơn vị, cơ sở dạy nghề trên địa bàn về công tác quản lý, thực hiện kinh phí chương trình mục tiêu, quản lý, cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề, công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, quản lý, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề,....

- Thanh tra việc thực hiện đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại các doanh nghiệp có giấy phép xuất khẩu lao động, cơ sở đào tạo giáo dục định hướng lao động xuất khẩu thuộc địa phương quản lý. Tham gia phối hợp với thanh tra  Cục quản lý lao động với nước ngoài thanh tra tại các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương khác có giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng, thu nộp kinh phí, thanh lý hợp đồng đối với người lao động. đối với các quận huyện, thị xã, thành phố thuộc địa phương về công tác chuẩn bị, giới thiệu nguồn lao động. Theo dõi, phát hiện, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý  các tổ chức, cá nhân đưa người đi lao động ở nước ngoài trái pháp luật.

- Thanh tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm.

1.2. Công tác thanh tra chính sách xã hội:

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người đã có công với cách mạng, đi sâu vào nội dung xác nhận người có công theo Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28-5-2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định 26/2000/QĐ-TTg ngày 23-2-2000 và Quyết định 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999  của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện thanh một số nội dung có tính bức xúc về bảo trợ xã hội, Cứu trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

2. Công tác giải quyết thư đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

- Thực hiện việc giải quyết thư đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

- Có kế hoạch giải quyết tích cực, dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài không để tồn đọng gây hậu quả xấu.

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, thực hiện đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo về tiếp dân.

- Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công khai, dân chủ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Công tác xây dựng lực lượng

- Tiếp tục củng cố, tăng cường lực lượng thanh tra Sở (cả thanh tra chính sách Lao động - Thương binh và Xã hội và Thanh tra kỹ thuật an toàn), nâng cao chất lượng cán bộ thanh tra; bố trí cho cán bộ, thanh tra viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc thanh tra Nhà nước tổ chức.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

III. KẾ HOẠCH CỦA THANH TRA CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG-XÃ HỘI CỦA BỘ NĂM 2003

Để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành, Bộ thông báo kế hoạch công tác thanh tra năm 2003 của Thanh tra chính sách lao động-Xã hội của Bộ để các địa phương chủ động phối hợp, kết hợp thực hiện nhiệm vụ;

1. Công tác thanh tra các doanh nghiệp thực hiện quy định của pháp luật lao động

- Thanh tra việc thực hiện pháp lệnh lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp tư nhân, các làng nghề tại các tỉnh, thành phố: Hà nội, Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Vĩnh Long, Tiền Giang.

- Phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam kiểm tra việc thực hiện Luật công đoàn và Bộ Luật lao động tại một số doanh nghiệp.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng

Thanh tra việc thực hiện Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28-5-2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định 26/2000/QĐ-TTg ngày 23-2-2003 và Quyết định 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh, thành phố: An giang, Đồng Tháp, Thái nguyên, Nam Định, Hải phòng, Hà tây.

3. Thanh tra việc thực hiện các chính sách xã hội.

- Thanh tra việc thực hiện công tác quản lý, chi bảo hiểm xã hội tại các tỉnh, thành phố: Hoà Bình, Long An.

- Kết hợp với Thanh tra Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thanh tra một số nội dung liên quan đến trẻ em  có hoàn cảnh đặc biệt (thuộc nhóm yếu thế trong xã hội).

4. Thanh tra việc thực hiện đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Thanh tra một số doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài (theo kế hoạch của Cục QLLĐ với NN); kiểm tra một số cơ sở đào tạo lao động xuất khẩu; kiểm tra việc thực hiện tuyển chọn, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đi Malaysia của 2 địa phương làm thí điểm là: Hải dương, Phú thọ, kiểm tra việc quản lý lao động một số nước.

5. Thanh tra các Sở LĐTBXH về thực hiện chức năng quản lý Nhà nước

Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý thư đơn của các Sở LĐTBXH: Tuyên Quang, Cần thơ, Kiên Giang, Nghệ an, Thái bình, Bình định.

6. Phối hợp với Thanh tra Tổng cục Dạy nghề thanh tra một số trường nghề, cơ sở dạy nghề (theo kế hoạch của Tổng cục Dạy nghề)

7. Phối hợp với một số vụ, ban liên quan trong Bộ tiến hành thanh tra một số dự án xây dựng cơ bản theo Quyết định 273 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Thanh tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ Bộ giao

Thanh tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ: Trung tâm BTXH Đoan Hùng, Trung tâm điều dưỡng tâm thần Phú Thọ;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở quyết định kế hoạch năm 2003 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và kế hoạch phối hợp với Thanh tra chính sách Lao động - Thương binh và Xã hội của Bộ nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành năm 2003.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 801/LĐTBXH-TTrCS ngày 20/3/2003 của Bộ Lao động - Thương binh về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121