Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 794/LĐTBXH-TL ngày 19/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiền lương và phụ cấp chức vụ đối với viên chức lãnh đạo doanh nghiệp

Số hiệu: 794/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 19/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 794/LĐTBXH-TL
V/v tiền lương và phụ cấp chức vụ đối với viên chức lãnh đạo DN

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Trả lời công văn số 448/CV-TCCB ngày 5/2/2004 của Bộ Công nghiệp về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận để Bộ Công nghiệp quyết định các mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,5 và 0,4 tính trên lương tối thiểu cho các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18/11/1997 của Chính phủ và Thông tư số 23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/12/1997 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp lương đối với viên chức quản lý và viên chức lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập theo quyết định số 90/TTg ngày 7/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Đối với các đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty tiền lương của các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng xếp theo hạng doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định. Việc xếp hạng doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp.

Riêng các đơn vị, xí nghiệp hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty thì các chức danh quản lý, lãnh đạo được xếp lương chuyên môn và hưởng phụ cấp chức vụ với các mức như sau:

- Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ 0,4;

- Phó Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ 0,3;

- Trưởng phòng và tương đương được hưởng phụ cấp chức vụ 0,2;

- Phó trưởng phòng và tương đương được hưởng trợ cấp chức vụ 0,15.

3/ Đối với chức danh Trưởng ca của Tổng Công ty được hưởng phụ cấp chức vụ là 0,2.

Đề nghị Bộ Công nghiệp hướng dẫn Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 794/LĐTBXH-TL ngày 19/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiền lương và phụ cấp chức vụ đối với viên chức lãnh đạo doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202