Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7929/VPCP-KGVX về xây dựng “Đề án Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7929/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7929/VPCP-KGVX
V/v Xây dựng “Đề án Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập”

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

 

Để xây dựng Đề án “Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập” trong Đề án tổng thể “Phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 để nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và lợi thế cạnh tranh quốc gia”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng “Đề án Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập”, trong đó đề xuất cụ thể cơ chế, kinh phí xây dựng và tiến độ triển khai Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 11 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan và các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, TCCV, PL, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7929/VPCP-KGVX về xây dựng “Đề án Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.049

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89