Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 785/TTg-QHQT về việc đàm phán Hiệp định tài trợ cho Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 7 (PRSC 7) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 785/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 785/TTg-QHQT
V/v Đàm phán Hiệp định tài trợ cho Chương trình PRSC 7

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 65/TTr-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các hành động đề xuất trong Dự thảo Khung chính sách Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 7 (PRSC 7); và tiến hành đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) về dự thảo Hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan của Chương trình.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Đoàn đàm phán liên ngành cho Chương trình PRSC 7. Thành phần đoàn đàm phán được xác định trên cơ sở đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các bộ, ngành và cơ quan hữu quan.

3. Ủy quyền cho Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán.

4. Bộ Ngoại giao ra văn bản xác nhận việc Ủy quyền đàm phám nói trên.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ ngành hữu quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ sau khi kết thúc đàm phán./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 785/TTg-QHQT về việc đàm phán Hiệp định tài trợ cho Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 7 (PRSC 7) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74