Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 785/BVHTTDL-VHCS yêu cầu không gắn biển Gia đình văn hóa tại nhà do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 785/BVHTTDL-VHCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 785/BVHTTDL-VHCS
V/v yêu cầu không gắn biển Gia đình văn hóa tại nhà

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để quản lý và nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin thay thế Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT ngày 2/1/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu phố văn hóa).

Tại khoản 5, Điều 5 của Chương 2 đã quy định “Đối với gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trao Giấy chứng nhận 03 năm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Thực hiện Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT , thời gian qua, các địa phương đã tiến hành bình xét, công nhận, cấp giấy chứng nhận theo quyết định, góp phần tích cực nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa.

Tuy nhiên, một số địa phương đã thực hiện không đúng Quy chế và đã gắn biển “Gia đình văn hoá” lên tường trước cửa mỗi hộ gia đình như quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác; Việc làm này có nhiều ý kiến khác nhau gây phản cảm và không tạo được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản chấn chỉnh việc làm này và không thực hiện việc treo biển Gia đình văn hóa. Những đơn vị đã làm có văn bản báo cáo về Bộ trước ngày 30/3/2010 (qua Cục Văn hóa cơ sở).

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các tỉnh, thành phố;
- Thø tr­ëng Huúnh VÜnh ¸i;
- Lưu: VT, VHCS, NTT (70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 785/BVHTTDL-VHCS yêu cầu không gắn biển Gia đình văn hóa tại nhà do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.418
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25