Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7829/VPCP-QHQT về tổ chức Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7829/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7829/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các thành phố: Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Công an.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 6034/UBND-VX, ngày 15 tháng 10 năm 2010) về việc đề nghị Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt Nam - Pháp lần thứ 8, tiếp theo công văn số 2756/VPCP-QHQT ngày 27 tháng 4 năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động phối hợp với các Bộ/ngành và các địa phương có quan hệ hợp tác phi tập trung với Pháp để mời thành phần phù hợp tham dự; chuẩn bị nội dung thảo luận thích hợp tại Hội nghị.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh; Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế chuẩn bị nội dung đồng chủ trì các phiên Hội thảo chuyên đề theo đề nghị của Ban Tổ chức Hội nghị.

3. Việc thành lập Ủy ban về hợp tác phi tập trung để điều phối chung các hoạt động hợp tác phi tập trung Việt Nam - Pháp sẽ được xem xét căn cứ trên kết quả cụ thể của Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt Nam - Pháp lần thứ 8.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7829/VPCP-QHQT về tổ chức Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168