Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 773/VPCP-QHQT tăng cường tham gia của Việt Nam vào UNESCO giai đoạn 2013-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 773/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 23/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/VPCP-QHQT
V/v tăng cường tham gia của Việt Nam vào UNESCO giai đoạn 2013-2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 23/TTr-BNG-VHĐN-UNESCO ngày 03 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Đề án "Tăng cường tham gia của Việt Nam vào UNESCO giai đoạn 2013-2018" (Đề án) do Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần chú ý đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản được UNESCO công nhận theo đúng cam kết của Việt Nam với UNESCO.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg;
Các Vụ: TH, KGVX; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). TA 29

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 773/VPCP-QHQT ngày 23/01/2013 tăng cường tham gia của Việt Nam vào UNESCO giai đoạn 2013-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.28.52