Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7574/VPCP-KTTH báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7574/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7574/VPCP-KTTH
V/v báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009  

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét văn bản số 6675/BKH-TCTK ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đã xác lập được các tiêu chí cơ bản thể hiện bức tranh tổng thể về quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong mười năm qua của nước ta, là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Để khai thác, sử dụng có hiệu quả các kết quả Tổng điều tra đã được công bố, yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan và địa phương chủ động khai thác, sử dụng kết quả Tổng điều tra để phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và quản lý nhà nước trong phạm vi được phân công.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉ đạo ngành Thống kê:

- Hoàn thành việc biên soạn số liệu, cung cấp thông tin, số liệu kết quả Tổng điều tra; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu và quản lý đáp ứng nhu cầu của xã hội và ngành thống kê.

- Sử dụng có hiệu quả kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 cho các cuộc điều tra, Tổng điều tra khác và công tác phân tích, dự báo.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền để nhân dân nhận thức được ý nghĩa, tác dụng của điều tra, tổng điều tra thống kê và tích cực ủng hộ, tham gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các Phó TTCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- TCTK (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KG-VX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7574/VPCP-KTTH báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.187
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123