Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 741/VPCP-NN về tổ chức Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 741/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/VPCP-NN
V/v tổ chức Diễn đàn đồng bng sông Cửu Long năm 2019

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 6700/BTNMT-BĐKH ngày 07 tháng 12 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 14476/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 10012/BNN-KH ngày 24 tháng 12 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 9302/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018), Thông tin và Truyền thông (Công văn số 4379/BTTTT-KHCN ngày 27 tháng 12 năm 2018), Tài chính (Công văn số 331/BTC-NSNN ngày 07 tháng 01 năm 2019) về việc xin ý kiến tổ chức Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương việc tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu vào tháng 10 năm 2019; Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan thống nhất chủ đề, chuẩn bị kỹ nội dung chi tiết của Diễn đàn, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, KHĐT, TC, GTVT, XD, NV, TTTT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, CN, NC, KGVX, QHĐP; KSTT; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 741/VPCP-NN về tổ chức Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83