Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7352/BGDĐT-KHCNMT điều chỉnh tiến độ triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7352/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7352/BGDĐT-KHCNMT
V/v: Điều chỉnh tiến độ triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số: 2628/BKHCN-KHTC , ngày 25 tháng 10 năm 2010 về việc điều chỉnh tiến độ triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010, nhằm tạo điều kiện cho việc xét thưởng tại Hội đồng các cấp có đủ thời gian để tổ chức lựa chọn được những công trình xứng đáng với hai Giải thưởng cao quý này. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm Công văn số: 2628/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ và yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai việc xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng cấp Cơ sở theo tiến độ sau đây:

- Báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) danh sách kèm theo Bản giới thiệu tóm tắt của các tổ chức, cá nhân đăng ký giải thưởng trước ngày 10 tháng 12 năm 2010 bằng file điện tử theo địa chỉ vukhcn@moet.gov.vn; vukhcn@moet.edu.vn;

- Tổ chức xét thưởng tại Hội đồng cấp Cơ sở trước ngày 10/01/2010.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp Bộ đối với các công trình đã được Hội đồng giải thưởng cấp Cơ sở đề nghị xét thưởng là 16h30 ngày 15/01/2010. Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “Văn bản đến” của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. File điện tử gửi theo địa chỉ: vukhcn@moet.gov.vn; vukhcn@moet.edu.vn; Fax: 38684272; ĐT: 04.3868.4272; 0904188743.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c)
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7352/BGDĐT-KHCNMT điều chỉnh tiến độ triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


880

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140