Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 734/TTg-KTN về việc quy định hỗ trợ di chuyển mồ mả vùng ngập lòng hồ Dự án thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 734/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 734/TTg-KTN
V/v quy định hỗ trợ di chuyển mồ mả vùng ngập lòng hồ Dự án thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6377/BTC-ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2009 về việc quy định hỗ trợ di chuyển mồ mả trong vùng ngập lòng hồ Dự án thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La căn cứ vào quy định hỗ trợ di chuyển mồ mả ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và phong tục, tập quán về tâm linh, nguyện vọng của hộ tái định cư là đồng bào dân tộc thiểu số để quy định cụ thể về thủ tục, thời gian, mức hỗ trợ cho hộ tái định cư có mồ mả thuộc vùng ngập lòng hồ Dự án thủy điện Sơn La không di chuyển đến địa điểm mới hoặc không xác định được vị trí. Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức hỗ trợ đối với trường hợp phải di chuyển mồ mả.

2. Nội dung quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phải đảm bảo tính pháp lý, hỗ trợ đúng mục tiêu, đối tượng, không gây lãng phí và thất thoát nguồn vốn hỗ trợ của Dự án.

3. Đối với các tỉnh Điện Biên, Lai Châu nếu có phát sinh những trường hợp tương tự như đối với tỉnh Sơn La thì cũng được thực hiện theo quy định nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 734/TTg-KTN về việc quy định hỗ trợ di chuyển mồ mả vùng ngập lòng hồ Dự án thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.012
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106