Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 723/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 17/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/BNN-TCLN
V/v đóng niên liễm cho Mạng lưới Mây tre quốc tế (INBAR)

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Mạng lưới mây tre quốc tế (INBAR) là một tổ chức liên Chính phủ được thành lập năm 1997, có nhiệm vụ nâng cao lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội từ sản xuất và sử dụng mây tre trên thế giới. Việt Nam tham gia INBAR từ tháng 11 năm 1999 nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các nước thành viên trong mạng lưới, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật của INBAR. Kinh phí hoạt động của INBAR chủ yếu do Chính phủ Trung Quốc và Canada tài trợ và niên liễm của các nước thành viên đóng góp.

Trong những năm qua, mức đóng niên liễm của Việt Nam cho Mạng lưới Mây tre quốc tế (INBAR) ở mức 8.000 USD/năm. Theo quy định của INBAR, cứ 2 năm một lần Ban thư ký của INBAR sẽ đề xuất cho Hội đồng INBAR cách tính niên liễm cho 2 năm tiếp theo.

Để có cơ sở đàm phán mức đóng niên liễm năm 2011 - 2012, theo các Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, ngày 10/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2892/BNN-LN gửi Bộ ngoại giao và Bộ Tài chính về việc đóng niên liễm cho INBAR theo cách tính mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được văn bản trả lời số 14653/BTC-HCSN ngày 19/10/2009 của Bộ Tài chính nhưng chưa nhận được ý kiến của Bộ ngoại giao.

Sau phiên họp lần thứ 7 của Hội đồng INBAR vào tháng 11 năm 2010, ngày 25 tháng 01 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 233/BNN-TCLN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đóng niên liễm cho Mạng lưới Mây tre quốc tế (INBAR) năm 2011 - 2012 với mức là 24.000 USD/năm theo biên bản phiên họp.

Tuy nhiên, theo Phiếu báo số 145/PB-VPCP ngày 29/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về thủ tục hồ sơ, đề nghị Bộ ngoại giao cho ý kiến bằng văn bản về việc đóng niên liễm cho Mạng lưới Mây tre quốc tế (INBAR) năm 2011 - 2012 nêu trên (xin gửi kèm bản photocopy các văn bản liên quan)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLN, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 723/BNN-TCLN ngày 17/03/2011 về đóng niên liễm cho Mạng lưới Mây tre quốc tế (INBAR) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.876

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!