Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 708/UBDT-VP135 năm 2015 về xác định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 708/UBDT-VP135 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Sơn Phước Hoan
Ngày ban hành: 15/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 708/UBDT-VP135
V/v xác định địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Tiếp theo văn bản số 615/UBDT-VP135 ngày 22/6/2015 về việc phúc đáp văn bản số 601/UBND-VX ngày 4/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Dân tộc xác định các thôn (ấp) đặc biệt khó khăn cụ thể như sau:

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II; trong đó phê duyệt: ấp 8, ấp 10 xã Vĩnh Viễn; ấp 6, ấp 7, ấp 10, ấp 11 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ; ấp Thị tứ, ấp 4B, ấp 4A xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vào diện đầu tư Chương trình 135.

Ngày 13/12/2007, Chính phủ có Nghị định số 182/2007/NĐ-CP và ngày 24/8/2009 có Nghị quyết số 37/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính; theo đó: p 8, ấp 10 xã Vĩnh Viễn được điều chỉnh sang xã Vĩnh Viễn A; ấp 6, ấp 7, ấp 10, ấp 11 xã Lương Tâm được điều chỉnh sang xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ; ấp Thị tứ, ấp 4B, ấp 4A xã Tân Hòa được điều chỉnh sang thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Việc điều chỉnh này vẫn giữ nguyên trạng nên các ấp trên vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trong quá trình đó, do chưa có đề nghị điều chỉnh nên các ấp trên vẫn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II cho đến ngày 17/12/2013.

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 582/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135 và thay thế nội dung các Quyết định phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang căn cứ, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang;
- Cổng TTĐT UBDT;
-
Lưu: VT, VP 135 (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 708/UBDT-VP135 năm 2015 về xác định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.576

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150