Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7012/VPCP-QHQT về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm tham gia APEC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7012/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7012/VPCP-QHQT
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm tham gia APEC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế (Văn phòng UBQG về HTKTQT);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế tại văn bản số 088/UBQG-VP ngày 8 tháng 10 năm 2008 về đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Việt Nam tham gia APEC. Các hoạt động kỷ niệm nên được tổ chức một cách thiết thực, trang trọng và tiết kiệm nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả đã đạt được, xác định các bước tiếp theo trong hợp tác APEC.

2. Giao Ủy ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án chi tiết cho Hội thảo và các hoạt động thông tin, tuyên truyền (bao gồm cả nội dung công việc và phân công thực hiện); báo cáo Chủ tịch Ủy ban quốc gia về HTKTQT trước khi thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7012/VPCP-QHQT về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm tham gia APEC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.801
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198