Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6950/VPCP-KTN năm 2011 về di chuyển đơn vị để đảm bảo thống nhất quản lý di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6950/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 04/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6950/VPCP-KTN
V/v di chuyển các đơn vị để đảm bảo thống nhất quản lý di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 586/UBND-VHKG ngày 24 tháng 1 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (công văn số 501/BQP-DA 678 ngày 04 tháng 3 năm 2011), Xây dựng (công văn số 687/BXD-KTQH ngày 10 tháng 5 năm 2011), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1567/BVHTTDL-DSVH ngày 23 tháng 5 năm 2011), Ngoại giao (công văn số 684/BNG-VHĐN-UNESCO ngày 11 tháng 3 năm 2011), Văn phòng Trung ương Đảng (công văn số 659-CV/VPTW/nb ngày 16 tháng 8 năm 2011), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (công văn số 918/KHXH-TH ngày 05 tháng 8 năm 2011); căn cứ kết luận cuộc họp ngày 27 tháng 9 năm 2011 về di chuyển các đơn vị để đảm bảo thống nhất quản lý di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng rà soát các hạng mục, xây dựng tiến độ thực hiện việc di chuyển các đơn vị của Bộ Quốc phòng để đảm bảo thống nhất quản lý di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, huyện Từ Liêm và hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng 20 ha đất tại xã Mễ Trì (trong Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình) để bàn giao cho Bộ Quốc phòng sớm triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

3. Bộ Quốc phòng tiến hành khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các công trình Nhà khách Bộ Quốc phòng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương theo quy định hiện hành để triển khai thực hiện ngay sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét bố trí vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình Nhà khách Bộ Quốc phòng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam thống nhất nội dung, kế hoạch bàn giao Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu theo đúng Luật Di sản văn hóa và Cam kết của Chính phủ, đảm bảo sự kế thừa liên tục, không ảnh hưởng đến sự an toàn của di sản.

6. Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện chính sách nhà ở đối với cán bộ lão thành cách mạng để giải phóng mặt bằng tại 28D Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo định kỳ Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện việc di chuyển các đơn vị trong Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 PCN Phạm Viết Muôn,
các
Vụ: KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
TCCV, QHQT, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6950/VPCP-KTN năm 2011 về di chuyển đơn vị để đảm bảo thống nhất quản lý di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


175

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124