Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 686/CP-V.III ngày 19/05/2004 của Chính phủ về việc chỉ đạo phong trào TN, HS, SV tình nguyện năm 2004

Số hiệu: 686/CP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 686/CP-V.III
V/v chỉ đạo phong trào TN, HS, SV tình nguyện năm 2004

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong mấy năm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện, đặc biệt là Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện nhân dịp hè. Các hoạt động của thanh niên tình nguyện đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ cả nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, tạo môi trường cho thanh niên, học sinh, sinh viên rèn luyện và cống hiến.

Phát huy tinh thần xung phong tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tổng kết 5 năm phong trào thanh niên tình nguyện, năm 2004. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện - Hè 2004”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động của thanh niên tình nguyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cổ vũ tinh thần tình nguyện và ý thức trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng trong thanh niên, học sinh, sinh viên./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 686/CP-V.III ngày 19/05/2004 của Chính phủ về việc chỉ đạo phong trào TN, HS, SV tình nguyện năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123