Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6785/VPCP-VX của Văn Phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 6785/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6785/VPCP-VX
V/v: thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ văn hóa - thông tin

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin (công văn số 122/BC-BVHTT ngày 26 tháng 10 năm 2005) về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khêim có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và một số địa phương trọng điểm để tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ thị nêu trên, bàn các biện pháp đẩy mạnh triển khai và đề xuất các kiến nghị cụ thể với Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg CP;
- Các bộ: TP, NV, TM, KH&ĐT, YT, LĐTB&XH, CA;
- Tổng cục du lịch;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, TCCB, ĐP;
- Lưu: VT, VX (3), DVT 100

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6785/VPCP-VX của Văn Phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.574

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159