Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 672/LĐTBXH-TL ngày 9/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp

Số hiệu: 672/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 09/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 672/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng công ty Thép Việt Nam

Trả lời công văn số 230/T-TC ngày 23/02/2004 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận để Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam xếp lương theo bảng lương viên chức quản lý doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ đối với các viên chức có tên sau:

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

Bậc

Hệ số

Thời gian hưởng

1

Mai Văn Tinh

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép VN 

1/2

6,03

01/09/2003

2

Nguyễn Trọng Khôi

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép VN

1/2

6,03

01/07/2003

2/ Đối với ông Đậu Văn Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thoả thuận xếp lương trên cơ sở đề nghị của Bộ Công nghiệp.

3/ Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam ra quyết định xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp nêu tại Điểm 1 nói trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 672/LĐTBXH-TL ngày 9/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45