Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6688/VPCP-KGVX về việc Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc giai đoạn 2006-2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6688/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6688/VPCP-KGVX
V/v Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc giai đoạn 2006-2008

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về việc tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ tổ chức đoàn công tác để khảo sát, đánh giá theo chuyên đề về các khu công nghệ cao; các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; việc chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ sang mô hình tự trang trải kinh phí và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phát triển các sản phẩm quốc gia; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ; hiệu quả sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cần sớm thành lập đoàn công tác, chuẩn bị kỹ nội dung khảo sát kèm theo phiếu điều tra cụ thể đối với từng chuyên đề nêu trên, báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và triển khai khảo sát, đánh giá vào tháng 11 năm 2008.

- Hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ: TH, KTTH, KTN, TCCV, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6688/VPCP-KGVX về việc Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc giai đoạn 2006-2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.860
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12