Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6645/BTC-TCHQ năm 2015 tổng kết thực hiện Quyết định 127/2009/QĐ-TTg về chế độ báo cáo thống kê phòng, chống ma túy do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6645/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6645/BTC-TCHQ
V/v tổng kết thực hiện Quyết định 127/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Công an.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 837/BCA-V19 ngày 06/5/2015 của Bộ Công an về việc tổng kết thực hiện Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện

- Sau khi Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tài chính đã quán triệt và chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy theo đúng nội dung quy định tại Điều 19;

- Chỉ đạo Tổng cục Hải quan nghiên cứu, ban hành quy định về chế độ báo cáo, thống kê về phòng, chống ma túy của lực lượng Hải quan (Quyết định số 1276/QĐ-TCHQ ngày 18/6/2010 của Tổng cục Hải quan). Theo đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo, thống kê và gửi về Cục Điều tra chống buôn lậu để tổng hợp báo gửi về Vụ Khoa giáo-Văn xã (Văn phòng Chính phủ) và Bộ Công an.

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai: Tại Điều 32, Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 quy định về kỳ hạn, thời hạn và nơi nhận báo cáo thống kê tổng hợp về phòng, chống ma túy của báo cáo năm tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Tuy nhiên, Bộ Công an đề nghị thời hạn báo báo năm tính từ ngày 16/11 năm trước đến ngày 15/11 năm sau (gửi kèm theo Công văn 3737/BCA-C41 về việc đề nghị báo cáo tổng kết công tác PCMT năm). Việc này, gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc thống kê số liệu báo cáo định kỳ.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung: Đề nghị Ban soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về kỳ hạn và thời hạn gửi các báo cáo để thống nhất thực hiện chung giữa các ngành.

2. Về việc cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập:

- Cử Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan tham gia Ban biên soạn;

- Cử Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Kiểm soát ma túy thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, tham gia Tổ biên tập.

Bộ Tài chính kính gửi để Quý Bộ biết và tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng BTC (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6645/BTC-TCHQ năm 2015 tổng kết thực hiện Quyết định 127/2009/QĐ-TTg về chế độ báo cáo thống kê phòng, chống ma túy do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.421
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.4.76