Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6558/VPCP-KTTH về việc tổ chức Năm Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6558/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6558/VPCP-KTTH
V/v Tổ chức Năm Du lịch

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2797/BVHTTDL-TCDL ngày 4 tháng 8 năm 2008 và công văn số 2736/BVHTTDL-TCDL ngày 29 tháng 7 năm 2008) và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (công văn số 38/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008) và ý kiến của Bộ Quốc phòng (công văn số 3858/BQP-VP ngày 30 tháng 7 năm 2008), Bộ Ngoại giao (công văn số 2439/BNG-VHĐN-UNESCO ngày 1 tháng 8 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9346/BKH-TMDV ngày 20 tháng 12 năm 2007), Bộ Tài chính (công văn số 9448/BTC-NSNN ngày 13 tháng 8 năm 2008) về việc xin tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Phú Yên là địa phương chủ trì đăng cai tổ chức, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tổ chức Năm Du lịch 2011 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Phú Yên là địa phương chủ trì đăng cai tổ chức.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức tốt sự kiện này, bảo đảm an ninh, an toàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KGVX, TH, TTĐT, TKBT,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6558/VPCP-KTTH về việc tổ chức Năm Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.847
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168