Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6366/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6366/VPCP-QHQT
V/v Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Quốc phòng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Y tế;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2360/TTr-BNN-TCTL ngày 22 tháng 7 năm 2010 về việc ký Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa (Trung tâm AHA), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định thành lập Trung tâm AHA. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký Hiệp định nêu trên.

2. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp, đồng thời, là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Hiệp định thành lập Trung tâm AHA. Sau khi ký, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan làm thủ tục trình Chính phủ phê duyệt.

4. Về kinh phí đóng góp cho Quỹ Trung tâm AHA, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với Bộ Tài chính; thu xếp bố trí vào dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, NC, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6366/VPCP-QHQT ngày 09/09/2010 về Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.239

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122