Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 618/BVHTTDL-DSVH năm 2018 về chấn chỉnh hoạt động Hầu đồng trong thực hành di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 618/BVHTTDL-DSVH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 12/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/BVHTTDL-DSVH
Vv chấn chỉnh hoạt động Hầu đồng trong thực hành di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mu Tam phủ của người Việt

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Th thao/S Văn hóa, Ththao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Đtriển khai hiệu quả và nghiêm túc Chương trình hành động quốc gia bảo vệ di sản Thực hành Tín ngưng Thờ Mu Tam phcủa người Việt đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công b, Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch yêu cầu SVăn hóa và Thể thao/S Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh các hiện tượng phản cảm, sai lệch với bản chất của di sản văn hóa phi vật thThực hành Tín ngưỡng Thờ Mu Tam phủ của người Việt, cụ thể:

- Chỉ tổ chức hầu đồng ở những nơi có điện thờ Mu hoặc di tích thờ Mu; không tổ chức nghi lễ hu đng khu vực công cộng với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người thực hành về giá trị của di sản, qua đó khuyến cáo hạn chế việc sử dụng nhiu vàng mã và đồ l đt tin đchia, phát lộc trong lễ hu đồng;

- Ngăn chặn, xử lý hiện tượng lợi dụng hầu đồng, lợi dụng nim tin của nhân dân đtrục lợi, kiếm tiền và làm ảnh hưng đến đời sng tâm linh, tinh thn của cộng đồng.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố xem xét ban hành quy chế bo vệ và phát huy giá trị di tích, trong đó quy định rõ không gian và thời gian được thực hành hầu đồng tại di tích nhằm bảo đảm sự trang nghiêm và không gian phục vụ khách tham quan di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đcác Sở biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng
ể báo cáo);
- Thứ trưng Đặng Thị Bích Liên;
- Văn phòng Bộ;
- TTra B
, Cục VHCS, Vụ PC;
- Báo Văn hóa, Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, DSVH, DTA.80.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 618/BVHTTDL-DSVH năm 2018 về chấn chỉnh hoạt động Hầu đồng trong thực hành di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224