Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6129/BGDĐT-TCCB năm 2012 thực hiện Tiểu đề án 2: tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6129/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 17/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 6129/BGDĐT-TCCB
V/v: Thực hiện Tiểu đề án 2: tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Giám đốc các đại học, học viện, viện đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015), Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Tiểu đề án 2 Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học. Ngày 25/5/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 418/KH-BGDĐT thực hiện Tiểu đề án, biên soạn bộ tài liệu gồm 02 cuốn dùng cho học sinh và sinh viên để tuyên truyền, giáo dục trong trường học. Trong tháng 8 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tập huấn cho báo cáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo (sau đây gọi chung là các sở), hai đại học quốc gia, các đại học, học viện, viện đại học, trường đại học, trường cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo).

Nhằm triển khai Tiểu đề án 2 trong các trường học có chất lượng và đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, các cơ sở đào tạo tiếp tục triển khai các công việc sau:

- Thành lập (nếu chưa thành lập), kiện toàn Ban điều hành Tiểu đề án 2, do một đồng chí Lãnh đạo sở, lãnh đạo cơ sở đào tạo làm trưởng ban.

- Căn cứ nội dung Kế hoạch số 418/KH-BGDĐT thực hiện Tiểu đề án 2, các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai Tiểu đề án 2 giai đoạn 2012 - 2015 và kế hoạch thực hiện hàng năm. Kế hoạch cần xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện, kinh phí triển khai đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đưa việc thực hiện Tiểu đề án 2 vào chương trình công tác hàng năm của địa phương, đơn vị.

- Căn cứ tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, các sở, các cơ sở đào tạo xây dựng nội dung tập huấn phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị và tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cán bộ làm công tác đoàn đội trong các trường học, cán bộ làm công tác vì sự phát triển phụ nữ, cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp để thực hiện tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho học sinh, sinh viên.

- Các địa phương, cơ sở đào tạo cần chủ động lập kế hoạch, lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo cho các đối tượng được tuyên truyền, giáo dục hiểu biết cơ bản về phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn và phát triển phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phấn đấu hoàn thành mục tiêu 90% trở lên học sinh, sinh viên; 95% trở lên nữ học sinh, sinh viên được tuyên truyền, giáo dục vào cuối năm 2014.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, hai đại học quốc gia, các đại học, học viện, viện đại học, các trường đại học, cao đẳng thực hiện đầy đủ nội dung tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học theo hướng dẫn và thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BĐH Đề án 343 (TWHLHPNVN);
- Các thành viên Ban VSTBPN;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN VSTBPN NGÀNH GD
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6129/BGDĐT-TCCB năm 2012 thực hiện Tiểu đề án 2: tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155