Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 609/UBDT-CSDT 2017 đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Số hiệu: 609/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đinh Quế Hải
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/UBDT-CSDT
V/v đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Phúc đáp Công văn số 2287/LĐTBXH-VPQGGN ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về rà soát, đề xuất chính sách, phương thức hỗ trợ đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg đều được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo đúng quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trên thực tế, đối tượng thực hiện chính sách trên là những hộ dân tộc thiểu s nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn đa số nghèo theo tiêu chí thu nhập, còn lại một số ít nghèo theo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, nếu loại đối tượng này sẽ rất khó khăn trong thực hiện chính sách, không thể hiện được sự ưu tiên trong chính sách dân tộc. Mặt khác dù nghèo theo tiêu chí nào thì những hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn đang thiếu hụt những nhu cầu bức xúc nhất trong sản xuất và đời sng là thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, thiếu vốn ưu đãi của nhà nước; do vậy rất cần được hỗ trợ kịp thời để ổn định sản xuất và đời sống, góp phần ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở các địa phương vùng dân tộc và miền núi.

Trên đây là ý kiến của y ban Dân tộc gửi đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, ch
nhiệm (để b/c);
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3);

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Đinh Quế Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 609/UBDT-CSDT ngày 30/06/2017 đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


753

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!