Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6069/UBND-VX tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6069/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 23/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6069/UBND-VX
Về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  thành phố và các Đoàn thể thành phố;
- Thủ trưởng các Sở ngành;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Thực hiện Thông tri số 26-TT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các Sở ngành, các Đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức phổ biến quán triệt Thông tri số 26-TT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở phường - xã - thị trấn trong việc vận động, tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, hướng dẫn, giám sát xã hội thực hiện việc cưới, việc tang đến từng hộ gia đình trên địa bàn dân cư. Gắn chặt hoạt động này với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Chú trọng phát hiện và nhân rộng các nhân tố, điển hình tiên tiến, mô hình văn minh, tiến bộ trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội như: tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; lễ cưới “văn minh - lành mạnh - tiết kiệm”; Nhà văn hóa công nhân tổ chức lễ cưới cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung; câu lạc bộ “trợ táng” ở khu phố, ấp văn hóa…

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp và đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay, có chế tài đủ mạnh, có tác dụng giáo dục, răn đe; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng nghĩa trang, xây dựng nhà lưu cốt ở các nghĩa trang, quy hoạch xây dựng các chung cư, nhà cao tầng phải có nhà tang lễ; thông qua hệ thống Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp để tăng cường vận động nhân dân quàn xác người thân không quá 48 giờ, thực hiện điện táng, hỏa táng người qua đời, có chính sách miễn giảm phí hỏa táng; kiên quyết đẩy lùi, tiến xóa bỏ các hủ tục trong việc tang, nhất là việc rải vàng mã, coi ngày, giờ, tổ chức ăn uống, ca hát trong lễ tang, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tăng cường kiểm tra chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thị trường các sản phẩm văn hóa, xử lý nghiêm các hành vi truyền bá, tán phát tài liệu, băng đĩa có nội dung không lành mạnh, hoạt động mê tín dị đoan, hành vi lợi dụng lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh, ngoại cảm để lừa bịp, trục lợi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (VX-T) HL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6069/UBND-VX tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.508
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5