Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6021/VPCP-ĐP về việc Đề án "Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6021/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6021/VPCP-ĐP
V/v Đề án "Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2012"

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Văn bản số 2538/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008) về Đề án "Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2012" và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 5540/BKH-TĐ&GSĐT ngày 31 tháng 7 năm 2008), Tài chính (Văn bản số 2374/BTC-NSNN ngày 03 tháng 3 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 1006/BNN-HTX ngày 14 tháng 02 năm 2008), Công Thương (Văn bản số 1101/BCN-CNĐP ngày 01 tháng 02 năm 2008), Quốc phòng (Văn bản số 516/BQP-TM ngày 29 tháng 01 năm 2008), Ngoại giao (Văn bản số 372/BNG-THKT ngày 13 tháng 02 năm 2008), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc làm rõ một số nội dung của Đề án:

- Phương án tạo quỹ đất (thu hồi đất nông, lâm nghiệp, đất có cây công nghiệp, đất quốc phòng) để bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu dân cư: Chàng Riệc, Ngã ba xe Cháy, cầu Sài Gòn 2;

- Các khu dân cư: Chàng Riệc, Ngã ba xe Cháy, cầu Sài Gòn 2 có trong Quy hoạch không ?

2. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên, thời gian trước ngày 30 tháng 9 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC và TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP (5), Công (26.b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6021/VPCP-ĐP về việc Đề án "Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177