Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5933/VPCP-KGVX về việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5933/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5933/VPCP-KGVX
V/v mua bản quyền truyền hình World Cup 2010

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:  Đài Truyền hình Việt Nam

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (công văn số 957/THVN ngày 26 tháng 8 năm 2008) về việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Đài Truyền hình Việt Nam làm đại diện duy nhất của ngành truyền hình Việt Nam đứng ra đàm phán, mua bản quyền truyền hình World Cup 2010.

2. Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đài truyền hình trong nước có nhu cầu mua bản quyền truyền hình World Cup 2010 để thống nhất về giá cả, phương án phân phối và chia sẻ bản quyền, đảm bảo sự công bằng, hợp lý và phù hợp với các quy định của pháp luật về bản quyền.

3. Các đài truyền hình trong nước không có nhu cầu mua bản quyền được phép tiếp sóng miễn phí các chương trình World Cup 2010 của Đài Truyền hình Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ, cơ quan liên quan và các đài truyền hình trong cả nước biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đài Truyền hình kỹ thuật số (VTC);
- Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KTN, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5933/VPCP-KGVX về việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127