Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 585/UBDT-CSDT năm 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 585/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Bế Thị Hồng Vân
Ngày ban hành: 06/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/UBDT-CSDT
V/v địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

Phúc đáp Công văn số 842/SGDĐT-TCCB ngày 17/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc xem xét chế độ ưu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh vào CĐ, ĐH năm 2019, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Về địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi:

Hai xã Bình Trị và Kiên Bình thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang không có tên trong danh sách theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, do đó không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Về thực hiện chính sách ưu tiên:

Đối với đề nghị của địa phương về việc hưởng chính sách ưu tiên trong xét tuyển sinh Cao đẳng, Đại học và thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang căn cứ, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
UBDT (để b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cổng TTĐT của
UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bế Thị Hồng Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 585/UBDT-CSDT năm 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


930
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.189.171