Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 584/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Cầm Văn Thanh
Ngày ban hành: 27/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 584/UBDT-CSDT
V/v điều chỉnh tên thôn tại Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Phúc đáp Văn bản số 136/BDT-KH, ngày 06/6/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị điều chỉnh tên thôn, thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Tờ trình số 3839/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị phê duyệt kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thôn Cái Căn 2, xã Hộ Đáp, huyện Lc Ngạn là thôn đặc biệt khó khăn theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trường hợp có sự thay đổi giữa thôn Cái Căn 2 và thôn Khuôn Trắng, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gửi về Ủy ban Dân tộc để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về đề nghị điều chnh tên thôn Khuôn thành tên Khuôm, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hp, kiểm tra và thực hiện theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban Dân tộc, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đ b/c);
- TT, PCN Đinh Quế Hải (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ CSDT.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Cầm Văn Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 584/UBDT-CSDT ngày 27/06/2017 điều chỉnh tên thôn tại Quyết định 582/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


902

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222