Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5786/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 10/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5786/VPCP-QHQT
V/v ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ Ấn Độ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 132/TTr-BCA-V12 ngày 4 tháng 10 năm 2007 về việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Bản ghi nhớ về việc hợp tác giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Ấn Độ nêu tại công văn trên của Bộ Công an.

2. Đồng ý Bộ Công an ký Bản ghi nhớ này với Bộ Nội vụ Ấn Độ trong dịp đoàn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ thăm chính thức nước ta từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 10 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN , các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Kiều Đình Thụ, các Vụ: NC, TH, Website CP,
- Lưu: VT, QHQT (3).20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5786/VPCP-QHQT ngày 10/10/2007 về việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ Ấn Độ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!