Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 575/BTTTT-CBC về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 575/BTTTT-CBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/BTTTT-CBC
V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015, Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015, Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 và Hướng dẫn số 138-HD/BTGTW ngày 25/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, năm 2015 đất nước diễn ra nhiều ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi - 2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/07/1915-01/07/2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2015); Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 tổ chức thông tin tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau các sự kiện. Tổ chức truyền hình và phát thanh trực tiếp các sự kiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong các Đề án, Kế hoạch. Đài Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tiếp sóng để truyền hình và tường thuật trực tiếp các sự kiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí ở địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động liên quan đến Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi-2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/07/1915-01/07/2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2015); Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp quận, huyện tổ chức tuyên truyền tốt các hoạt động có liên quan.

3. Các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương xây dựng các chương trình, phim tài liệu, phim phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài ….. tuyên truyền về các sự kiện nêu trên, thông qua đó nhằm:

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết và truyền thống văn hóa của dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội.

- Khẳng định những thành tựu của Đảng, nhà nước, nhân dân trong việc đấu tranh giải phóng dân tộc, kết quả công cuộc đổi mới của đất nước trong gần 30 năm qua.

- Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Khẳng định giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

- Tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua trong thời kỳ đổi mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm nhằm thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trên đây là một số nội dung có liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí chỉ đạo và thực hiện theo các nội dung trên. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, đề nghị báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí, địa chỉ số 92C, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong tháng 11 năm 2015.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; để b/c
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; để b/c
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son; để b/c
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Nội vụ;
- Thành viên BTC cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn;
- Ủy ban nhân dân TP Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, Cục BC (01), ĐKL (500).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 575/BTTTT-CBC về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190