Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5499/BKHĐT-TCTT năm 2017 triển khai nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 5499/BKHĐT-TCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 06/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5499/BKHĐT-TCTT
V/v triển khai một số nội dung liên quan đến chương trình MTQG

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tại Điều 25 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương một số nhiệm vụ để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, các nhiệm vụ này đã được đưa vào Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) để hoàn thiện khung chính sách ở cả cấp trung ương và cấp địa phương làm căn cứ điều hành, tổ chức thực hiện từng chương trình trong kế hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo của giai đoạn.

Qua tổng hợp từ các địa phương cho thấy: đến nay các địa phương đều đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao; một số địa phương đã có báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quthực hiện một số nhiệm vụ như: (i) ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia1; (ii) ban hành danh mục các dự án đầu tư được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù2.

Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa nhận được thông tin báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện từ các địa phương đối với một số nhiệm vụ khác đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Điều 25 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể: (iii) ban hành quy định về phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương và quy trình lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã; (iv) ban hành quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Để sớm hoàn thiện khung chính sách cấp địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nêu trên; đồng thời, gửi thông tin báo cáo về kết quả triển khai các nhiệm vụ này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 7 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 1 Sóc Trăng, Qung Nam ban hành cho Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững áp dụng trên địa bàn.

2 Thanh Hóa, Đăk Nông, Kon Tum, Quảng Bình, Đăk Nông, Qung Ninh, Qung Nam, Đăk Lăk.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5499/BKHĐT-TCTT năm 2017 triển khai nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152