Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5244/LĐTBXH-BTXH trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 2015

Số hiệu: 5244/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5244/LĐTBXH-BTXH
V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2015, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, hiện tượng E1 Nino xuất hiện gây khô hạn kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, đặc biệt ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phi hp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cấp gạo cứu đói, trợ giúp kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Để thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và giáp hạt năm 2016, bảo đảm không người dân nào bị đói, không có Tết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và giáp hạt đầu năm 2016.

2. Vận động tổ chức, cá nhân chăm lo tết cho người nghèo, chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói. Trong trường hợp ngân sách địa phương không đáp ứng đủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo từ nguồn Trung ương gửi liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trước ngày 30/01/2016 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ. Văn bản đề nghị hỗ trợ gạo nêu rõ thông tin số hộ, số khẩu cần hỗ trợ, thời gian hỗ trợ (01 tháng đối với hỗ trợ cứu đói Tết và tối đa 03 tháng đối với hỗ trợ cứu đói giáp hạt).

3. Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.

4. Báo cáo kết quả trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 24/02/2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành ph
trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Thông tin của Bộ;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. B TRƯỞNG
THTRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5244/LĐTBXH-BTXH ngày 21/12/2015 về trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!