Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 516/LĐTBXH-TL ngày 25/02/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp thu hút

Số hiệu: 516/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 25/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 516/LĐTBXH-TL       
V/v chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 808/UB-VX ngày 5 tháng 5 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 196/BNV-TL ngày 4 tháng 02 năm 2004, của Bộ Tài chính tại công văn số 1454/TC-PC ngày 13 tháng 02 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam được tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thu hút mức 20% lương cấp bậc, chức vụ quy định Nghị định số 25/CP và 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 cho đến khi cải cách chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức được Điều động đến công tác tại Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thuộc các xã dưới đây:

- Xã Tà Bhinh, huyện Nam Giang;

- Xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn.

2. Cách tính và chi trả thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút theo thỏ thuận này và gửi văn bản về Liên Bộ để theo dõi, kiểm tra.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
LÊ DUY ĐỒNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 516/LĐTBXH-TL ngày 25/02/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp thu hút

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134
DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68