Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5147-CV/BTCTW năm 2008 hướng dẫn lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên kết hợp với thực hiện Quy định 76-QĐ/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Số hiệu: 5147-CV/BTCTW Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Người ký: Nguyễn Đức Hạt
Ngày ban hành: 16/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 5147-CV/BTCTW

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2008

.

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA QUẦN CHÚNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN KẾT HỢP VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 76 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Để thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn số 23-HD/TCTW, ngày 14-10-2003.

Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Thông báo số 02-TB/BCĐCVĐ ngày 22-10-2007, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW kết hợp với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" như sau:

1. Chi bộ nơi đảng viên cư trú

- Xây dựng, phổ biến tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ để quần chúng làm căn cứ kiểm tra, giám sát, góp ý kiến việc thực hiện của đảng viên.

- Trong nhận xét hằng năm của chi uỷ về đảng viên thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị hoặc nhận xét đảng viên theo yêu cầu của cấp uỷ nơi đảng viên công tác, ngoài các nội dung đã nêu trong Hướng dẫn số 23-HD/TCTW ngày 14-10-2003 của Ban Tổ chức Trung ương bổ sung nội dung nhận xét về việc đảng viên thực hiện các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Hằng năm, trên cơ sở ý kiến góp ý của đại diện các tổ chức quần chúng và sự theo dõi của mình, chi uỷ tổng hợp, gửi nhận xét về chi uỷ chi bộ nơi đảng viên đang công tác đối với những đảng viên sau:

+ Đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên ở nơi cư trú theo Điều 2, Quy định 76 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Những đảng viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên ở nơi cư trú; có thiếu sót, khuyết điểm ở nơi cư trú hoặc chưa thực hiện tốt tiêu chuẩn của chi bộ về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Chi bộ nơi đảng viên công tác

Chi ủy tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi đảng viên cư trú (nếu có), báo cáo chi bộ để đưa vào nhận xét, đánh giá đảng viên cuối năm.

Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện.

 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Đức Hạt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5147-CV/BTCTW năm 2008 hướng dẫn lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên kết hợp với thực hiện Quy định 76-QĐ/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.951

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49