Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 506/TTg-VX về việc thi tuyển phương án kiến trúc Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 506/TTg-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/TTg-VX
V/v thi tuyển phương án kiến trúc Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Văn hóa-Thông tin.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 755/BXD-KTQH ngày 13 tháng 4 năm 2007) về việc xin ý kiến triển khai tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa-Thông tin và các cơ quan liên quan tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia như đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án chọn.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt quy chế thi tuyển; danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển; kế hoạch thi tuyển; thành lập Hội đồng tuyển chọn và phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ cuộc thi.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Thành viên Ban CĐ Bảo tàng LSQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, VX (3), DVT 35

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 506/TTg-VX về việc thi tuyển phương án kiến trúc Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.798
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231