Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4937/BGTVT-CYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành: 30/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4937/BGTVT-CYT
V/v tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy 2013

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Công văn số 692/TTg-KGVX ngày 21/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả, hiểm họa của tệ nạn ma tuý; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma tuý trong toàn ngành.

Các hoạt động tuyên truyền cần tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao, học sinh sinh viên tại các cơ sở đào tạo của ngành, người lao động trên các công trường thi công và trên các phương tiện giao thông công cộng; đăng tải trên các website, báo và tạp chí ngành thông tin, tác hại và hậu quả của tệ nạn ma túy.

Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: thi tìm hiểu về đề tài phòng, chống ma túy; tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng khác nhau; treo băng rôn khẩu hiệu tại cổng ra vào cơ quan, trên các phương tiện giao thông trong “Tháng hành động phòng, chống ma tuý 2013”.

2. Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo Chỉ thị số 362/CT-BGTVT ngày 30/9/1996 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động nhằm tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy 2013”.

3. Giao cho Cục Y tế Giao thông vận tải là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các nội dung hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy 2013” các đơn vị trong toàn ngành Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10 tháng 7 năm 2013 (qua Cục Y tế Giao thông vận tải - Địa chỉ: 73 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Báo GTVT; Bạn đường; Tạp chí GTVT;
- Lưu VT; CYT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4937/BGTVT-CYT ngày 30/05/2013 tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy 2013” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!