Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ năm 2018 về phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 4748/BVHTTDL-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 19/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4748/BVHTTDL-GĐ
V/v phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, li sng trong gia đình, trong đó  giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và triển khai thực hiện B tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nội dung thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại một số tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Việc thí điểm, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về: “Phát huy nhân tcon người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gửi kèm theo văn bản) và trân trọng đề nghị:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa bàn lựa chọn; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Ththao và các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó TTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, GĐ
, HN (140).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ năm 2018 về phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


317

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182