Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4702/LĐTBXH-LĐVL ngày 31/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động

Số hiệu: 4702/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4702/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 506/LĐTBXH đề ngày 22 tháng 12 năm 2003 về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Nam Định kiểm tra toàn bộ hồ sơ thực hiện Quyết định số 176/HĐBT ngày 9 tháng 10 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh nếu đủ các điều kiện sau đây thì người lao động thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ.

- Trong hồ sơ của người lao động không có đơn tự nguyện và quyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp một lần.

- Trong hồ sơ tài chính của doanh nghiệp không có phiếu chi trả trợ cấp thôi việc một lần cho người lao động và tên trong danh sách báo cáo quyết toán chi trả đã được Sở Tài chính, Bộ Tài chính duyệt quyết toán kinh phí chi trả chế độ theo Quyết định số 176/HĐBT ngày 9 tháng 10 năm 1989.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định xác nhận người lao động chưa được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội.

- Đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ, Điểm 5 Mục I Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định cho ý kiến chỉ đạo về kết quả kiểm tra hồ sơ và trả lời doanh nghiệp để thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Sở được biết.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4702/LĐTBXH-LĐVL ngày 31/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.074
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45