Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 470/UBDT-CSDT về việc tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 470/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 470/UBDT-CSDT
V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh…………………………

Ngày 21 tháng 04 năm 2009 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo Trung ương đã chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II. Qua Hội nghị sơ kết và kết quả các đợt kiểm tra, đánh giá của Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ngành đã khẳng định sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình 135 đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Tuy nhiên, đến nay các dự án của Chương trình 135 ở một số tỉnh tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân thấp: dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng; công tác quản lý tài chính, đấu thầu chưa đúng quy định; công tác tuyên truyền về CT 135 còn hạn chế; chậm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở…

Để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II đúng tiến độ, hiệu quản, đạt được các Mục tiêu vào năm 2010, Uỷ ban Dân tộc đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ và tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các huyện phân cấp mạnh cho xã làm chủ đầu tư, đào tạo, tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ để đến năm 2010 đạt 100% số xã của Chương trình 135 làm chủ đầu tư; giám sát, kiểm tra hoạt động giải ngân kinh phí đảm bảo đúng đối tượng, Mục đích và các quy định của Chương trình; chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành; thực hiện nghiêm túc kết luận và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Chương trình 135 giai đoạn II tại địa phương.

2. Hợp phần sản xuất:

Chỉ đạo các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đảm bảo hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường tập huấn kỹ thuật sản xuất trong đó đặc biệt chú ý tập huấn kỹ thuật trồng, chăn nuôi những cây, con dự án hỗ trợ, cấp phát cho người dân đúng thời vụ, thời Điểm hỗ trợ; ưu tiên vốn cho phát triển sản xuất đồng thời lồng ghép với vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; chỉ đạo xây dựng các quy định, quy chế khai thác, sử dụng máy móc, thiết bị để đảm bảo các hộ nghèo thực sự được hưởng lợi.

3. Dự án đào tạo, nâng cao năng lực:

Tiếp tục chỉ đạo việc biên tập, bổ sung, hoàn thiện các tài liệu đặc thù của địa phương đảm bảo phù hợp, sát với nhu cầu của cán bộ xã, thôn, bản và người dân theo Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II ban hành theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; hoạt động đào tạo, tập huấn phải thực hiện đúng và cân đối cho cả 2 đối tượng là cán bộ xã, thôn, bản và người dân theo các nội dung quy định tại Thông tư số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15 tháng 9 năm 2008, trong đó tập trung đào tạo, tập huấn những kiến thức chính:

+ Xã làm chủ đầu tư, quản lý tài chính, công tác đấu thầu, báo cáo Chương trình 135 cho đối tượng cán bộ xã, thôn, bản;

+ Phát triển sản xuất, tham gia lập kế hoạch, thực hiện, giám sát Chương trình 135 cho đối tượng cộng đồng (người dân);

4. Chính sách hỗ trợ dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân:

Đối với hỗ trợ học sinh con hộ nghèo bán trú: Căn cứ kinh phí Bộ Tài chính đã giao, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện thực hiện giải ngân theo đúng đối tượng, đảm bảo hỗ trợ kịp thời theo năm học; tổng hợp kết quả báo cáo Uỷ ban Dân tộc.

5. Công tác truyền thông:

Tăng cường các hoạt động truyền thông về Chương trình 135 giai đoạn II; chỉ đạo các xã công khai kinh phí hỗ trợ, hộ hưởng lợi, giá trị công trình, đơn vị thi công công trình...tại trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã và các Điểm công cộng ngay từ đầu năm để người dân biết, tham gia thực hiện và giám sát.

6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh đảm bảo thông thoáng, tuân thủ, thống nhất theo Thông tư 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15 tháng 9 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II của Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương.

7. Xây dựng kế hoạch năm 2010:

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010 theo định mức được Thủ tướng Chính phủ quy định và văn bản hướng dẫn liên quan gửi Uỷ ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan tổng hợp.

8. Chế độ báo cáo:

Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Chương trình 135 cấp tỉnh, sở, ngành và Uỷ ban Nhân dân các huyện thực hiện nghiệm túc chế độ báo cáo theo hệ thống mẫu biểu quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-UBDT ngày 8 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

+ Báo cáo bằng văn bản gửi: Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ;

+ Báo cáo bằng hệ thống phần mềm báo cáo gửi theo địa chỉ: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn

Để phục vụ cho sơ kết 6 tháng thực hiện Chương trình 135, đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2009; tổng hợp các tài liệu đào tạo, tập huấn đặc thù do địa phương biên soạn gửi về Uỷ ban Dân tộc trước ngày 30 tháng 6 năm 2009 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo Trung ương. 

Uỷ ban Dân tộc đề nghị đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 470/UBDT-CSDT ngày 23/06/2009 về việc tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151