Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4697/LĐTBXH-TL ngày 31/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam trong Doanh nghiệp FDI

Số hiệu: 4697/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4697/LĐTBXH-TL
V/v mức lương tối thiểu đối với lao động VN trong doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4710/UB-VX ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương, đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương được áp dụng mức lương tối thiểu không thấp hơn 556.000 đồng/tháng quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tại Tiết b, Mục 1, phần II của Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

2. Doanh nghiệp không được dùng mức lương tối thiểu thoả thuận tại Điểm 1 nêu trên để trả lương cho lao động chuyên môn, kỹ thuật đã qua đào tạo (kể cả lao động do doanh nghiệp tự đào tạo).

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng thoả thuận này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị tổng hợp và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, xử lý.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4697/LĐTBXH-TL ngày 31/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam trong Doanh nghiệp FDI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123