Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4667/LĐTBXH-TL ngày 26/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc chế độ đối với CBCNV làm việc trên tàu tìm kiếm cứu nạn

Số hiệu: 4667/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 26/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4667/LĐTBXH-TL
V/v chế độ đối với CBXNV làm việc trên tàu tìm kiếm cứu nạn

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Trả lời công văn số 3785/BGTVT-TCCB ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ghi tại trích yếu; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số: 1274/TC-PC ngày 4 tháng 12 năm 2003 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 2815/BNV-TL ngày 28 tháng 11 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận áp dụng một số chế độ đối với cán bộ, công nhân viên trực tiếp làm việc trên tàu tìm kiếm cứu nạn:

- áp dụng chế độ ăn định lượng mức I quy định tại Thông tư số 06/LĐ-TT ngày 28 tháng 02 năm 1997 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn trong những ngày chỉ đạo trực tiếp trên tàu tìm kiếm cứu nạn.

- áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 4, hệ số 0,4 so với mức lương tối thiếu chung đối với công chức làm việc thường xuyên trên tàu tìm kiếm cứu nạn. Cách tình chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7 tháng 7 năm 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm. Khi áp dụng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm thì không áp dụng chế độ công tác phí.

2. Về chế độ phụ cấp thu hút và xếp lương đối với Bác sĩ, y tá đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Liên Bộ nghiên cứu đề xuất chế độ đặc thù phù hợp với tính chất công việc của cán bộ, công nhân viên làm việc trên tàu tìm kiếm cứu nạn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

3. Các chế độ nêu tại Điểm 1 trên được thực hiện từ ngày 1 tháng 12 năm 003. Kinh phí tăng thêm do áp dụng chế độ trên được lấy từ kinh phí hoạt động ngân sách Nhà nước cấp hằng năm theo dự toán được duyệt của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam.

Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện theo đúng thoả thuận trên.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4667/LĐTBXH-TL ngày 26/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc chế độ đối với CBCNV làm việc trên tàu tìm kiếm cứu nạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45