Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4647/LĐTBXH-TL ngày 25/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Số hiệu: 4647/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 25/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4647/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

Trả lời công văn số 42/HĐQT-CV-TC ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2003 của Tổng Công ty (doanh thu, năng suất lao động và lợi nhuận), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận để Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam điều chỉnh đơn giá tiền lương khi sản lượng sản phẩm quy đổi hoặc doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Sản lượng sản phẩm quy đổi hoặc doanh thu thực tế thực hiện đến dưới 130% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Sản lượng sản phẩm quy đổi hoặc doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kê hoạch thì phận vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc;

2. Thoả thuận trên thay thế Điểm 2 công văn số 2063/LĐTBXH-TL ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4647/LĐTBXH-TL ngày 25/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.35