Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4618/LĐTBXH-TL ngày 24/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng công ty Than Việt Nam

Số hiệu: 4618/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4618/LĐTBXH-TL
V/v điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2003 của TCTy Than Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam

Trả lời công văn số 3500/CV-LĐTL ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Tổng Công ty Than Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính tại công văn số 579 TCDN/CN ngày 12 tháng 12 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đơn giá tiền lương đối với sản xuất than là 284 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2003 đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt:

- Tổng doanh thu:            5.431.682 triệu đồng

- Lợi nhuận:                        319.612 triệu đồng

- Nộp ngân sách:             Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đơn giá tiền lương đối với sản xuất cơ khí là 250 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2003 đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt:

- Tổng doanh thu:            331.353 triệu đồng

- Lợi nhuận:                         2.247 triệu đồng

- Nộp ngân sách:             Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Đơn giá tiền lương đối với sản xuất và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp là 130 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2003 đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt:

- Tổng doanh thu:            566.290 triệu đồng

- Lợi nhuận:                       13.689 triệu đồng

- Nộp ngân sách:             Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Đơn giá tiền lương đối với sản xuất khác là 105 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2003 đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt:

- Tổng doanh thu:            2.681.982 triệu đồng

- Lợi nhuận:                          15.219 triệu đồng

- Nộp ngân sách:             Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc.

6. Trên cơ sở đơn gián tiền lương đã thoả thuận trên, Tổng công ty Than Việt Nam được trích 2% quỹ tiền lương theo đơn giá đã được duyệt để đổi mới cơ cấu lao động của Tổng công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam ra quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4618/LĐTBXH-TL ngày 24/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng công ty Than Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.968
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126