Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 460/LĐTBXH-VP về báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 460/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 30/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/LĐTBXH-VP
V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 350/VPCP-TH ngày 11/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình hỗ trợ đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Bộ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Gửi Danh sách phân công Lãnh đạo Sở và cán bộ đầu mối trực Tết (mẫu tại Phụ lục 1), Kế hoạch của địa phương về việc thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, tình hình an toàn, vệ sinh lao động trong dịp Tết (có sliệu cụ thể), gửi về Bộ trước ngày 10/02/2018 (ngày 25 tháng Chạp) để tổng hợp báo cáo công tác chuẩn bị trước Tết.

2. Trong thời gian nghỉ Tết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên theo dõi, nắm tình hình cụ thể về đời sống nhân dân, các đối tượng chính sách, thông tin nhanh hàng ngày đối với những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành tại địa phương trong dịp Tết.

Báo cáo chung tình hình trước, trong và sau Tết gửi về B trước 9 giờ ngày 20/02/2018 (mùng 05 Tết) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (mu tại Phụ lục 2).

3. Phương thức gửi báo cáo: Theo đường công văn hỏa tốc về Bộ (qua Văn phòng Bộ, số fax: 024. 38248036) và địa chỉ email: phongtkth@molisa.gov.vn.

Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện, đảm bảo chất lượng báo cáo, đúng thời hạn theo yêu cầu nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Cục BTXH, VPQG về giảm nghèo, Cục NCC, Cục TE, Cục ATLĐ, Thanh tra Bộ, Quỹ Bảo trợ trẻ em VN (để biết, phối hợp chỉ đạo);
- Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, Báo LĐXH, Tạp chí LĐXH, Tạp chí GĐTE (đ
biết, p/h tuyên truyền);
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đào Hồng Lan

Thông tin cụ thể đề nghị liên hệ Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ LĐTBXH: Đ/c Đặng Đức Thuận Trưởng phòng, số điện thoại: 024.38269528; 094.66.44.888; đ/c Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng phòng, 024.38269534; 09.1123.1123.


SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỈNH/THÀNH PHỐ ………………..

 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÁN BỘ TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

(Kèm theo Công văn s460/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Lãnh đạo Sở

Số đin thoại

Cán b trc

Số đin thoi

Ngày trực

 

 

 

 

 

14/02/2018 (29 tháng Chạp)

 

 

 

 

 

15/02/2018 (30 tháng Chạp)

 

 

 

 

 

16/02/2018 (mùng 1 Tết)

 

 

 

 

 

17/02/2018 (mùng 2 Tết)

 

 

 

 

 

18/02/2018 (mùng 3 Tết)

 

 

 

 

 

19/02/2018 (mùng 4 Tết)

 

 

 

 

 

20/02/2018 (mùng 5 tết)

Địa chỉ e-mail của Sở: …………………………………..

(Lưu ý: Chỉ sử dụng 01 địa chỉ e-mail duy nhất để trao đổi thông tin với Bộ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, gửi danh sách đăng ký này vào địa chỉ của Bộ: phongtkth@molisa.gov.vn trước ngày 10/02/2018).

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỈNH/THÀNH PHỐ ………………..

 

PHỤ LỤC 2: BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH H TRỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 460/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Lao động - Thươmg binh và Xã hội)

STT

Nội dung/Lĩnh vực

Lĩnh vực người có công

Hộ nghèo

Đối tượng bảo trợ xã hội

Người cao tuổi

Trẻ em

Đối tượng khác

Số người

Stiền

Ghi chú

Số hộ

Số tiền

Số gạo cứu tr

Ghi chú

STrung tâm

Số người

Số tiền

Ghi chú

Số người

Số tiền

Ghi chú

Số trẻ em

Stiền

Ghi chú

Số người

Số tiền

Ghi chú

1

Quà của Chủ tịch nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Quà từ Ngân sách cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Quà từ Ngân sách cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quà từ xã hội hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đây là mẫu biểu tổng hợp dùng chung cho các địa phương và các diện đối tượng nên có thể một số nội dung không có số liệu thống kê hoặc thống kê theo tiêu chí khác. Do vậy, có thể bổ sung tiêu chí thống kê báo cáo tùy theo tình hình cụ thể của địa phương.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 460/LĐTBXH-VP về báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.102
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206