Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4526/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4526/LĐTBXH-TL
V/v Trả lương làm thêm giờ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

Công ty Keyhinge Toys VietNam Co. ,LTD
( Khu công nghiệp Hoà Khánh, Tp Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 57/CV.KH, ngày 12/11/2002Công ty Keyhinge Toys VietNam Co.,LTD về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại khoản b, điểm 2, mục III, Thông tư sô 11/LĐTBXH-TT ngày 3/5/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ có hướng dẫn: “ Trường hợp người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm  thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần chênh lệch bằng 50% tiền lương giờ của Ngày làm việc bình thường, nếu làm thêm giờ vào ngày bình thường; bằng 100% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường, nếu làm thêm giờ vào những ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ”.

Việc hướng dẫn trên áp dụng đối với lao động trả lương thời gian theo tháng (tiền lương của ngày làm việc bình thường là tiền lương tháng chia cho 26 ngày).Nghĩa là một tháng người lao động có 26 ngày làm việc có hưởng lương + ngày nghỉ hàng tuần không hưởng lương. Do vậy, nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần và được nghỉ bù (vào ngày làm việc bình thường), thì người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động theo số giờ thực tế làm thêm như sau:

- Phần chênh lệch bằng 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường;

- 100% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường được bố trí là ngày nghỉ bù.

Như vậy, theo ví dụ của công ty, trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày chủ nhật và được nghỉ bù thì người  sử dụng lao động trả lương cho người lao động 3.000 đồng/ giờ (00% x 3.000 đồng/giờ) của phần chênh lệch của số giờ làm thêm thực tế và 3.000 đồng/giờ (100% x 3.000 đồng/giờ) tiền lương của ngày làm việc bình thường được bố trí nghỉ bù.

Đề nghị  Công ty Keyhinge Toys VietNam Co. ,LTD thực hiện  theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4526/LĐTBXH-TL ngày 25/12/2002 ngày 25/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lương làm thêm giờ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.239.1